gezondheid, mindset

Een effectieve methode om obstakels in veranderingsprocessen te overwinnen

Jacqueline Moleman

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Een effectieve methode om obstakels in veranderingsprocessen te overwinnen

Dit artikel geeft een review van het boek ‘Switch, durf te veranderen’ van Chip Heath & Dan Heath.

[tweetquote] Om iets te laten veranderen moet iemand, ergens, anders beginnen te handelen. Misschien ben jij dat, misschien is het jouw team.[/tweetquote]

Als Six Sigma Expert heb ik veel veranderingsprocessen beleefd en veroorzaakt in bedrijven. Dit boek had daarom voor mij wel eerder geschreven mogen worden! Het maakt gebruik van een begrijpelijke beeldspraak en het geeft je in elke concrete situatie handvatten om snel in te grijpen in het ondoelmatige proces en de mensen positief te beïnvloeden zodat de gewenste veranderingen snel tot stand komen.

Zelf heb ik een aantal veranderingsprocessen meegemaakt, waarbij het de vraag was of de mensen na het proces hun baan nog zouden houden. In juni 2011 werd ik volledig onaangenaam verrast. Stond ik, samen met mijn team, opeens op straat. Recent gaf ik een training bij een multinational in Zwitserland. In de eerste training waren er negen deelnemers. In de tweede training, twee maanden later, waren het er nog maar vier. De rest was, ontslagen en al, ziek thuis. Pijnlijk om mee te maken en te zien hoe er met mensen wordt omgegaan. Hoe weinig hulp er is als ‘ieder voor zich’ handelt. Stel nou dat iedereen dit boek had gelezen… Het geeft een gedegen antwoord. Over hoe het ook kan.

De olifant

 

Stel je die persoon of die mensen voor die moeten veranderen. Elk van hen heeft een emotionele Olifantenkant en een rationele Berijderskant. Je moet beide aanspreken. En je moet ook het Pad vrijmaken als je wilt dat zij slagen. Kortom: er zijn drie aandachtspunten:

1. Stuur de rationele Berijder aan

a. Volg de lichtpuntjes. Onderzoek wat werkt of wat eerder werkte en doe dat na.
b. Schrijf de cruciale acties voor. Denk niet aan het grote plaatje, denk in termen van specifieke gedragingen.
c. Wijs naar de eindbestemming. Verandering is gemakkelijker als je weet waar je heen gaat.

2. Motiveer de emotionele Olifant

a. Vind het gevoel. Iets weten is niet genoeg om verandering te veroorzaken. Laat de mensen iets voelen.
b. Verklein de verandering. Verdeel de verandering in zulke kleine stukjes dat de Olifant er niet langer bang voor is.
c. Laat je mensen groeien. Cultiveer een gevoel van identiteit en prent de groeimentaliteit in.

3. Effen het Pad

a. Pas de omgeving aan. Als een situatie verandert, verandert het gedrag. Dus verander de situatie.
b. Cultiveer gewoontes. Als een gedrag een gewoonte is, is het ‘gratis’ – het belast de Berijder niet. Zoek naar manieren om gewoontes aan te moedigen.
c. Verzamel de troepen. Gedrag is besmettelijk. Help het verspreiden.

Het voert te ver om in dit artikel een hele uiteenzetting met voorbeelden te maken. Ik zal in de loop van de tijd dit artikel aanvullen met concrete recente voorbeelden uit de praktijk van mijn klanten. Het is mooi als er theorie is die mijn praktijk weergeeft, nu mag mijn praktijk en die van mijn klanten ook deze theorie weerspiegelen.

Het succes van elk bedrijf hangt af van de mogelijkheden om snel in te spelen op veranderingen. Met deze methode gaat het niet alleen snel, maar ook doeltreffend en met behoud van het werkplezier van de medewerkers. Zelfs als ze ontslagen moeten worden. Een aanrader!

Heb je zelf recent een ingrijpend veranderingsproces doorgemaakt in je bedrijf? Deel hier je aanvullende tips die anderen kunnen inspireren om hun veranderingsproces vol goede moed in te zetten en door te zetten.

Jacqueline Moleman

Auditief ingesteld. Helder wetend. Met beide voeten op de grond. Met een enorme drive en ambitie om mijn beste blijmoedige ondernemende leven te leiden en mijn professionele vaardigheden met jou te delen. Want ik houd van het leven en van tailor made aandacht voor briljante ondernemers zoals jij, die een uniek verschil maken.

Jacqueline Moleman - Over Verbindend Zakendoen

​Ook interessant:

Leave a Reply:

  1. Hoe dikwijls lezen we niet dit soort blogs en denken we: ja, die heeft wel gelijk, daar zit wel iets in, maar omdat we niet gefocust genoeg lezen, en we dadelijk doorschuiven naar de volgende mail, doen we er niets mee. Hoe waar is het niet dat we dikwijls al de oplossing van ons probleem WETEN, maar dat we er niks aan doen? Daarom legt Jacqueline de vinger op de wonde, en moeten we een goede coach onder de arm nemen, die ons zachtjes maar kordaat op pad zet. Dank je voor je artikel Jacqueline

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Word Gezondernemer

​​​​We doen dit samen! Boek hier een korte telefonische afspraak en ik sluit je aan op de informatie die jou in no-time brengt naar mentaal, fysiek en financieel vrij gezondernemerschap.